Các loại tài khoản

NEOTRADES có nhiều loại tài khoản khác nhau, bạn có thể chọn loại tài khoản tùy với nhu cầu giao dịch của bạn.

Cơ bản$1000
Truy cập nền tảng MT5
Đòn bẩy

Lên đến 1:400

Loại tiền tệ khả dụng

USD, AED, EUR, GBP, SAR, QAR, BRL, COP, INR, VND, ZAR

Giao dịch Xã hội
PAMM
Dịch vụ hỗ trợ giao dịch từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6:00 AM GMT đến 01:00 GMT
Demo Account
Đánh giá thị trường hàng ngày và nghiên cứu tài chính
Tài khoản chuyên dụng

2 Ngày/tuần

Điều kiện giao dịch đặc biệt
Cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện tài khoản