Điều kiện Giao dịch

Cổ phiếu - Bạn có thể giao dịch các cổ phiếu phổ biến nhất trên thị trường toàn cầu (bao gồm Thị trường Úc, Châu Âu, Châu Á và Hoa Kỳ) với chúng tôi.

* Chênh lệch(Spread) có thể mở rộng do có tin tức quan trọng hoặc do bất kỳ sự kiện nào có thể gây ra các điều kiện thị trường biến động hoặc thanh khoản hạn chế. Vào những thời điểm như vậy, Neotrades Capital Ltd có thể chuyển một số khoản tăng chênh lệch cho khách hàng của mình.

 

** Đối với chênh lệch 'Nổi' (‘Variable’ spread), chênh lệch được áp dụng trên cơ sở định giá, tức là trên sự chênh lệch của giá mà Nhà cung cấp thanh khoản nhận được và giá được tính cho khách hàng.