Tài khoản PAMM là gì?

Tài khoản PAMM mang các nhà đầu tư và nhà giao dịch đến với nhau, giúp họ kiếm tiền từ việc giao dịch bằng một tài khoản duy nhất.

image

Cách hoạt động của Tài khoản PAMM như thế nào?

Các nhà đầu tư đóng góp với số tiền mong muốn của họ. Sau đó, một nhà giao dịch chuyên nghiệp (người quản lý tiền) sẽ chịu trách nhiệm phân phối các khoản tiền này trên thị trường.

image

Ưu điểm của Tài khoản PAMM

PAMM benefits

Đối với các nhà đầu tư

blue check sign

Đầu tư như Một Chuyên gia

Bạn hãy chọn cho mình các nhà giao dịch chuyên nghiệp và để họ lập kế hoạch, thực hiện và giám sát hiệu suất.

blue check sign

Kiểm soát Tối đa

Thêm, chuyển và rút tiền của bạn bất cứ khi nào bạn muốn.

blue check sign

Không Chi phí Ẩn

Thanh toán phí hiệu suất được thỏa thuận trước khi Quản lý Tiền của bạn tạo ra lợi nhuận.*

blue check sign

Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn

Đầu tư bao nhiêu tùy thuộc vào sự thoải mái của bạn và đa dạng hóa quỹ của bạn với nhiều người quản lý.

blue check sign

Toàn bộ Minh bạch

Là một nhà môi giới được quy định, chúng tôi phải tiết lộ tất cả.

* Các khoản phí khác có thể được áp dụng. Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện.

PAMM benefits

Đối với Người quản lý

Kiểm soát Tối đa

Chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của bạn và tối ưu hóa các chiến lược của bạn một cách dễ dàng.

blue check sign

Hiển thị tuyệt đối

Quản lý cơ sở dữ liệu tự động với khả năng hiển thị theo thời gian thực về hiệu suất của nhà đầu tư cá nhân.

blue check sign

Bảo mật Tối ưu

Tất cả các giao dịch của bạn được bảo vệ an toàn khỏi bị sao chép.

blue check sign

Tất cả trong một

Quản lý nhiều tài khoản từ một nơi mà không mất thêm chi phí.

blue check sign

Tiềm năng Thu nhập Cao

Bạn cũng có thể tạo danh mục PAMM được cá nhân hóa để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa.

blue check sign

* Các khoản phí khác có thể được áp dụng. Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện.

Tài khoản PAMM cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát tiền của mình


An toàn cho Quỹ tiền Không ai ngoài bạn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân và tiền của bạn.


Báo cáo thời gian thực Theo dõi hiệu suất các khoản đầu tư của bạn trong thời gian thực.


Rút tiền nhanh Rút tiền của bạn bất kỳ lúc nào bạn muốn.