Nghiên cứu & Giáo dục

Loonie giảm trước CPI

USDCAD đang theo xu hướng giảm trước khi dữ liệu về lạm phát quan trọng được công bố vào cuối hôm nay. Mặc dù có những biến động giá gần đây trong vàng và bạc, đồng đô la Canada vẫn đang dưới trung bình động 50 chu kỳ. 

Các nhà giao dịch sẽ chú ý theo dõi cặp tiền tệ USDCAD trong tuần này do sự ra mắt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp tới có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ.