Loonie giảm trước CPI

Andreas Thalassinos
Andreas Thalassinos

28.5.2024

USDCAD đang theo xu hướng giảm trước khi dữ liệu về lạm phát quan trọng được công bố vào cuối hôm nay. Mặc dù có những biến động giá gần đây trong vàng và bạc, đồng đô la Canada vẫn đang dưới trung bình động 50 chu kỳ. 

Các nhà giao dịch sẽ chú ý theo dõi cặp tiền tệ USDCAD trong tuần này do sự ra mắt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp tới có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ.

Tổng quan

Cặp tiền tệ USDCAD đang theo xu hướng giảm trước khi dữ liệu về lạm phát quan trọng được công bố vào cuối hôm nay. Mặc dù có biến động giá gần đây trong vàng và bạc, đồng đô la Canada vẫn đang dưới trung bình động 50 chu kỳ. Các nhà giao dịch sẽ chú ý theo dõi cặp tiền tệ USDCAD trong tuần này do sự ra mắt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp tới có thể ảnh hưởng đến định giá tiền tệ.

 

Sự kiện kinh tế có tác động lớn

Thứ Ba 12:30 pm (GMT+0): Chỉ số Giá tiêu dùng tháng (CAD)

Thứ Ba 12:30 pm (GMT+0): Chỉ số CPI trung bình hàng năm (CAD) 

Thứ Ba 12:30 pm (GMT+0): Chỉ số CPI được chỉnh sửa hàng năm (CAD) 

Thứ Tư 02:00 am (GMT+0): Lãi suất Tiền mặt Chính thức (NZD) 

Thứ Tư 02:00 am (GMT+0): Tuyên bố Chính sách Tiền tệ của RBNZ (NZD) 

Thứ Tư 02:00 am (GMT+0): Tuyên bố Lãi suất của RBNZ (NZD) 

Thứ Tư 06:00 pm (GMT+0): Biên bản Họp FOMC (USD) 

Thứ Năm 07:15 am (GMT+0): Chỉ số PMI Sản xuất Nhanh của Pháp (EUR) 

Thứ Năm 07:15 am (GMT+0): Chỉ số PMI Dịch vụ Nhanh của Pháp (EUR) 

Thứ Năm 07:30 am (GMT+0): Chỉ số PMI Sản xuất Nhanh của Đức (EUR) 

Thứ Năm 07:30 am (GMT+0): Chỉ số PMI Dịch vụ Nhanh của Đức (EUR) 

Thứ Năm 08:30 am (GMT+0): Chỉ số PMI Sản xuất Nhanh của Anh (GBP) 

Thứ Năm 08:30 am (GMT+0): Chỉ số PMI Dịch vụ Nhanh của Anh (GBP) 

Thứ Năm 01:45 pm (GMT+0): Chỉ số PMI Sản xuất Nhanh của Mỹ (USD) 

Thứ Năm 01:45 pm (GMT+0): Chỉ số PMI Dịch vụ Nhanh của Mỹ (USD) 

Thứ Sáu 06:00 am (GMT+0): Doanh số bán lẻ tháng (GBP) 

Thứ Sáu 02:00 pm (GMT+0): Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng UoM đã được điều chỉnh (USD)

 

Phân tích kỹ thuật

Cặp tiền tệ USDCAD đã đảo chiều từ mức thấp 1.31770 vào ngày 27 tháng 12 để đạt đến mức giá cao nhất trong năm 2024, là 1.38459. Vào ngày 3 tháng 5, thị trường đã rơi vào tay của gấu và đẩy tỷ lệ trao đổi xuống dưới trung bình động 50 chu kỳ, mở đường cho một xu hướng giảm. Cụ thể, đỉnh được tạo ra tại 1.38750 không vượt qua đỉnh trước đó của 1.38459 và sau đó, tỷ lệ trao đổi giảm dưới đáy của 1.36315, cho thấy một đảo chiều kỹ thuật xuống phía dưới được gọi là sự đảo chiều thất bại trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách sử dụng công cụ Fibonacci trên đáy và đỉnh của đảo chiều, có thể xem xét ba mục tiêu giá tiềm năng, miễn là các bên bán vẫn kiểm soát. Cả đường trung bình động (EMA) và bộ điều chỉnh Momentum đều ủng hộ góc nhìn giảm giá. Giá đang giao dịch dưới đường EMA, trong khi bộ điều chỉnh Momentum đăng ký giá trị dưới mức cơ sở 100.

 

Các mục tiêu tăng tiềm năng

Nếu phe mua có thể kiểm soát được cặp tiền tệ này, các nhà giao dịch có thể xem xét ba mục tiêu tăng tiềm năng sau:

1. 1.36876: Mục tiêu giá ban đầu là 1.36876, đại diện cho mức thoái lui Fibonacci 23.6% được vẽ từ đáy 1.31770 đến đỉnh cao nhất năm 2024 tại 1.38459.
2. 1.38750: Mục tiêu giá thứ hai là 1.38750, tương ứng với đỉnh được đánh dấu vào ngày 30 tháng 4.
3. 1.38459: Một mục tiêu giá tiềm năng bổ sung là 1.38459, đại diện cho mức giá cao nhất của năm hiện tại.

 

Các mục tiêu giảm tiềm năng

Nếu phe bán tiếp tục kiểm soát thị trường, các nhà giao dịch có thể xem xét ba mục tiêu giảm tiềm năng sau:

1. 1.35388: Mục tiêu ban đầu là 1.35388, phù hợp với mức mở rộng Fibonacci 161.8% được vẽ từ đáy đến đỉnh của đảo chiều thất bại.
2. 1.33878: Mức hỗ trợ tiềm năng thứ hai là 1.33878, tương ứng với mức mở rộng Fibonacci 261.8% được vẽ từ đáy 1.36315 đến đỉnh 1.37850.
3. 1.31770: Một hỗ trợ tiềm năng bổ sung là 1.31770, đại diện cho đáy được đánh dấu vào ngày 27 tháng 12.

Kết luận

Góc nhìn giảm giá đối với cặp USDCAD vẫn còn hiệu lực khi giá vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ 50 chu kỳ, và các giá trị của bộ dao động Momentum nằm dưới mức cơ sở 100. Việc công bố dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng vào cuối hôm nay có thể cung cấp thêm thông tin về đường đi của đồng Loonie.

Xu hướng giảm hiện tại của cặp USDCAD cho thấy tỷ giá hối đoái có thể tiếp tục giảm thêm. Để điều hướng thị trường biến động này, các nhà giao dịch phải theo dõi sát các sự kiện kinh tế và những thay đổi địa chính trị để có thể đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.

Share on

Andreas Thalassinos
Andreas Thalassinos

Andreas Thalassinos is a recognized authority in the financial markets and world renowned for his expertise in algorithmic trading. He is a Certified Technical Analyst and highly respected lecturer in the education of traders, investors, and financial markets professionals. Thalassinos has played a key role in the development of education within the industry, training tens of thousands of traders of all skill levels. Traders value his seminars and workshops for the rich content, his passionate, charismatic, and lively presentations.